Bygging av stillas

Bygging av stillas

Å bygge stillas er et av K. Steinberg Stillasutleies fokusområder. Å bygge stillas handler om å montere ulike stillas slik at andre yrkesutøvere kan utføre sine arbeidsoppgaver på en trygg måte. K. Steinberg Stillas er veldig klar over at vår viktigste oppgave er å ta vare på andres sikkerhet. Å bygge stillas handler om å forebygge ulykker på arbeidsplassen.

Bygge stillas – arbeidsoppgaver

Å bygge stillas handler om å bygge sikre arbeidsplattformer i høyden. Når man skal bygge stillas vil en stillasbygger rigge og stroppe i forbindelse med kranløft. Å bygge stillas handler ikke bare om å bare montere stillas. Å bygge stillas handler like mye om å vurdere hvilket stillas som egner seg best. I tillegg til å montere stillas handler stillasbygging om å planlegge selve byggingen. Vi er eksperter på å bygge stillas, og kan utføre jobben raskt og effektivt slik at byggeprosjektet holder seg innen for tidsrammen. Har du spørsmål vedrørende å bygge stillas?