Pris på stillasutleie

Stillasutleie og pris

Ta kontakt med K. Steinberg Stillasutleie for pris på leie av stillas og stillasutleie i Oslo. Vi har lang fartstid med utleie av stillas og vet at det er stor variasjon på behovet våre kunder har i forhold til hva slags stillastype de trenger.

Ulike behov for stillasutleie betyr ulik pris.