rullestillas

Rullestillas

Rullestillas er stillas som kan flyttes på under gjennomføring av arbeidet.
Ser du etter rullestillas? K. Steinberg Stillas tilbyr utleie av rullestillas. Rullestillas er konstruert med tanke på å skape en trygg og stabil arbeidsplass i høyden. Rullestillas kjennetegnes ved at det er enkelt å montere, samtidig som det er svært mobilt. Ulempen med rullestillas er at det lett kan brukes feil, som kan medføre alvorlige fallskader. Planlegger du bruk av rullestillas? Kontakt da K. Steinberg Stillasutleie på tlf: 928 32 738 for mer informasjon om riktig bruk av rullestilas.

Råd om bruk av rullestillas

I statsbyggs FAKTAARK 2/2009 gis det råd om bruk av stige – gardintrapp og rullestillas. I faktaarket gis det «råd og tolkninger av regelverket fra Arbeidstilsynet og bransjeorganisasjoner.» K. Steinberg Stillas følger ALLTID de siste lover og forskrifter når det gjelder utleie av stillas og stillasbygging – heriblandt rullestillas.

I dette avsnittet følger en oppsummering av rådene fra Statsbygg når det gjelder bruk av rullestillas.

Arbeidsmiljøloven krever at alle arbeidsoperasjoner riskovurderes og nødvendige tiltak iverksettes- også for rullestillas. Dette for at fallskader skal unngås. I all hovedsak betyr dette at rekkverk nesten alltid skal benyttes på arbeidsplattformer (stillaser). Uansett høyde. Det er en vanlig misforståelse at rekkverk ikke er nødvendig ved arbeider lavere enn 2 meter over bakke-/gulvnivå.

Selv om en stige eller gardintrapp er en enkel løsning, er det ikke sikkert disse skal brukes. Arbeid fra en stige bør som hovedregel unngås. Et rullestillas er en bra løsning hvis:

– Det skal håndteres noe med begge hendene (større borremaskin, spikerpistol og lignende)
– Det kreves bruk av kraft
– Det skal håndteres tunge eller store ting
– Det er høyt eller arbeidene skal foregå på et ujevnt område